English  
 
 
     会议信息  
                     当前位置:会议信息当地气候  
     当地气候  
     会议语言  
     住宿与订房  
     签证与护照  
   酒店交通指南  
   
   
   
   
 
    4月中下旬的成都,阳光明媚,日最高气温(平均)为24℃,日最低气温(平均)为13℃,平均降水量47mm。

 
Copyright © www.carbonblackchina.com    蜀ICP备17013841号