English  
 
 
     会议信息  
                     当前位置:会议信息签证与护照  
     当地气候  
     会议语言  
     住宿与订房  
     签证与护照  
   酒店交通指南  
   
   
   
   
 
        世界各地的与会人员,需持有效签证或其它有效证件进入中国大陆。请与离你们最近的使馆、领事馆或官方机构联系,以获得签证或其它有效证件。

 
Copyright © www.carbonblackchina.com    蜀ICP备17013841号